top of page

Föreläsningar

claudia frsm.jpg

Marie Lindström är en erfaren föreläsare med en unik förmåga att fånga publiken. 

Våren 2023 är hon aktuell med en föreläsningsserie anordnad av Studieförbundet Vuxenskolan.


Några av de ämnen hon föreläser om: 

Ögonblick som förändrar allt - en föreläsning kring hennes två böcker baserade på sanna händelser.

Vår inre kraft. Vi flyttar våra gränser i takt med de utmaningar vi ställs inför. 

Livskriser - en del av livet - frågan är hur vi hanterar det? Vikten av att lyssna på sig själv i en tid då snabb läkning förväntas av omgivningen.

Marie har gett ut böcker baserade på sanna berättelser och hämtar värdefull inspiration att sprida vidare direkt ur livet.

"Marie har den mycket speciella förmågan att skapa ett magnetfält omkring sig när hon talar. Att lyssna på henne är inte bara inspirerande och stimulerande, det är som att resa till ett okänt land med en spännande känsla av det okända och samtidigt en känsla av trygghet – och man kommer tillbaka från den resan med gåvor för livet. Marie har alltid en genomtänkt, genuin och intelligent röd råd i sina föreläsningar." Roxana Kia, Executive life-coach and supercharger for purpose driven leadership, communication and transformation

bottom of page